Wandelpad

Openstelling wandelroute langs de Spuikreek:

In opdracht van de Provincie Zeeland en de gemeenten Hulst en Terneuzen legt de Stichting Landschapsbeheer Zeeland een wandelnetwerk aan in Oost Zeeuws Vlaanderen. Dit project wordt deze winter afgerond, er ligt dan een kaart met een overzicht van het wandelnetwerk met knooppunten. In de diverse dorpen en steden komen ook nog startpanelen.

Uit de inventarisatie in 2012 met bewoners en wandelvrijwilligers uit de streek en dorpsraden kwamen diverse ideeën voor wandelroutes naar voren, diverse ommetjes bij dorpen zijn verder uitgewerkt, enkele ommetjes zijn reeds aangelegd en in gebruik.

In het wandelnetwerk worden zoveel mogelijk rustige, landschappelijk interessante wandelroutes opgenomen, het liefst over onverharde trace’s.

Voor de paden over boerenland kunnen zogenaamde “boerenlandpad-overeenkomsten” worden afgesloten. De agrarische natuurvereniging “de groene oogst” heeft hiervoor diverse grondeigenaren benaderd. De meeste werkzaamheden in het veld, zoals aanbrengen van de bewegwijzering,  worden uitgevoerd door SLZ-vrijwilligers.

Ook rondom Spui zijn diverse ideeën van bewoners en vrijwilligers voor wandelroutes bekeken. Bij enkele van deze route voorstellen waren we afhankelijk van particuliere eigenaren en agrariërs. Op enkele plaatsen zijn boerenlandpaden gerealiseerd, helaas hebben we niet al de route voorstellen kunnen realiseren omdat enkele particuliere eigenaren liever geen boerenlandpad over hun eigendom wilden aanleggen.

Afgelopen maanden is er langs de Spuikreek een boerenlandpad aangelegd. Het pad loopt vanaf de boerderij van de Fam. Dees ( Pootersdijk 3,Spui) langs de Spuikreek tot vlak bij de boerderij van de Fam. de Feijter ( Graaf Jansdijk 74).

Het pad langs de Spuikreek en akkers is onverhard, het is een graspad wat regelmatig wordt gemaaid. Dat betekent dat stevige schoenen aan te bevelen zijn, bij nat gras worden laarzen geadviseerd.
Er is een flinke voorbereiding aan vooraf gegaan. De paden zijn ingezaaid en de wegwijzerbordjes zijn geplaatst zoals die ook op andere plekken in de gemeente al te vinden zijn. Nadat het gras van de paden goed is ontwikkeld, is het wandelpad in de loop van het najaar opengesteld.
 

Via het wandelpad langs de Spuikreek kan via de Pootersdijk / Graafjansdijk een leuk “ommetje” Spui of Schapenbout worden gewandeld van ongeveer 1,8 km ( zie kaartje)

Deze wandeling op zich kan op het gemakje in een half uur voltooid worden.

In de nabije toekomst wordt door SLZ een wandelkaart gerealiseerd waarop lokale wandelroutes zijn uitgestippeld, ook Spui, Schapenbout en Margrette en omgeving wordt hierin meegenomen.

Het wandelnetwerk is een POP project; Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”. Cofinanciering door de Provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en de gemeente Hulst.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Rudie Geus projectleider.

Beide grondeigenaren: Jeroen Dees en Mark de Feijter.

 

Situering boerenlandpad langs de Spuikreek