Stichting Koegors

STICHTING HOUDT WOONOMGEVING KOEGORSPOLDER LEEFBAAR

 
Doordat het inmiddels op een heel boekwerk begint te lijken hebben we het verhaal verdeeld over diverse hoofdstukken welke ieder afzonderlijk hier onder aanklikbaar zijn.
 
Wij wensen  veel leesplezier en hopen van uw kant op ondersteuning in onze strijd tegen de onrechtmatige plannen welke diverse private ondernemingen alsmede rijksoverheden bekokstoven om ons woongenot te ontnemen door het te willen plaatsen van windmolens, het aanleggen van een slibdepot met de verwerkingsinstallatie erbij,  het onderzoek naar mogelijke glastuinbouw in onze mooie groene bufferzone en last but not least de mestverwerkende industrie welke al jaren een doorn in het oog is van de in west zeeuws vlaanderen omwonenden, bedrijven en om zeker niet te vergeten gemeenten .
 
Laat  Terneuzen en met name de entree zoals die nu is, en voorkom verdere industrialisering en vervuiling in de koegorspolder !!!!!!!!!!
 
Niemand, behalve sommige keuterboeren, zit te wachten op 22 windmolens, een slibdepot en als toetje een mestfabriek aan de rand van groot Terneuzen  en dan zeker niet als welkomstgroet naar vreemden en toeristen,  laat staan de omwonenden met name in de buurtschappen Spui, Schapenbout, Magrette en zeker niet te vergeten Terneuzen Zuid. Denk bijvoorbeeld eens aan mensen met longproblemen in het ziekenhuis de Honte die dan dagelijks de ondraaglijke lucht moeten verwerken vanuit de koegorspolder terwijl ze het toch al zo moeilijk hebben. Dit is slechts een klein, maar niet geheel onbelangrijk gegeven waar wel degelijk rekening mee moet worden gehouden.
 
Hieronder vindt u de nieuwsbrieven, formulieren en brieven welke betrekking hebben op de actie en die regelmatig worden aangevuld met nieuwe items.
 
KOEISCHORRE STORIE  ( geschreven door Levien)
VOLMACHTEN
FORMULIEREN