Breedband internet buitengebied.

Aan de bewoner(s)/ondernemer(s) van dit adres,

Namens de werkgroep snel internet in het buitengebied van Oost Zeeuws Vlaanderen
nodigen wij u uit voor één van onderstaande informatiebijeenkomsten.
U ontvangt deze uitnodiging omdat u op een adres woont of onderneemt waar
waarschijnlijk geen snel internet aanwezig is. Meestal betreft dit plaatsen buiten de
bebouwde kom waar geen kabel (Delta/Zeelandnet) ligt.
Omdat snel internet ook voor bedrijven steeds belangrijker wordt, is de werkgroep snel
internet in het buitengebied van Oost Zeeuws-Vlaanderen in het afgelopen jaar druk bezig
geweest om snel internet op uw adres beschikbaar te krijgen.
De werkgroep heeft besloten om vraagbundeling te starten t.b.v. DELTA powered by
Greenet. U kunt zich vanaf nu aanmelden voor een aansluiting van Delta/Greenet via
http://www.delta.nl/buitengebied.
Wij adviseren u om dit aanbod zeer serieus te overwegen, temeer daar een tweede kans op
een gebieds-dekkende oplossing zich niet snel zal voor doen.
Voor meer informatie raden wij u aan een van de onderstaande informatiebijeenkomsten te
bezoeken:
Op de volgende bladzijde leest u meer informatie over internet, onze aanpak en waarom we
dit zo doen.

Namens de werkgroep snel internet buitengebied Oost Zeeuws-Vlaanderen,
Voor meer informatie:
Gerard Mangnus, ZLTO Hulst (g.mangnus@planet.nl, 06-23202412)
Jos van Waes, ZLTO Terneuzen (jos@vanwaes.nl, 06-22812219)

Datum, tijd en locatie:

Dinsdag 12 december 2017
20.00 uur
Stadhuis Hulst, Grote markt 21, Hulst

Woensdag 13 december 2017
20.00 uur
Stadhuis Terneuzen, Stadhuisplein 1, Terneuzen

 

Achtergrondinformatie

Snel internet is nu maar zeker ook in de toekomst van cruciaal belang voor particulier en
ondernemer. Steeds meer dienstverlening en voorzieningen zijn uitsluitend toegankelijk via
internet. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar zal toenemen en dat
dataverkeer iedere twee jaar zal verdubbelen.
Vast/draadloos? Waarom geen kabel?
Omdat aanleggen van glasvezel of coaxkabel voor dit moment niet haalbaar is vanwege de
hoge kosten kiest de werkgroep voor de draadloos/vaste techniek. Een techniek die
inmiddels bewezen heeft stabiele, snelle verbinding te kunnen leveren.
Opdracht werkgroepen
De werkgroep heeft de afgelopen periode met een aantal marktpartijen gesproken die snel
internet middels de draadloos/vaste techniek kunnen bieden en heeft daarbij de snelheid,
de techniek, de dienstverlening en prijs maar zeker ook de kans op een gebied-dekkende
faciliteit meegenomen in haar afwegingen om te komen tot de keus voor welke partij actief
vraagbundeling te zullen starten.
Waarom vraagbundeling
Om snel internet rendabel te krijgen en te houden is het voor de meeste marktpartijen van
belang een minimum aantal afnemers te hebben. Uiteraard is winstgevendheid van belang
voor de aanbieder, maar ook voor de klanten met het oog op continuïteit van de dienst. In
de vraagbundeling wordt, voordat er gestart wordt met de bouw van een netwerk,
geïnventariseerd welke en hoeveel adressen bereid zijn een overeenkomst te sluiten met de
beoogde provider. Als er voldoende bereidheid is dan zal de provider starten met de bouw
en het aansluiten van de adressen.
Subsidieregeling
De meeste gemeenten in deze gebieden doen mee aan de aansluitsubsidieregeling van de
Provincie Zeeland. De eenmalige kosten van een aansluiting worden dan vergoed. De
regeling is niet voorbehouden aan 1 marktpartij maar is beschikbaar voor ieder wit adres die
een snelle verbinding aanwendt volgens de gestelde criteria. Voor meer informatie hierover
kijk op http://www.heelzeelandbreedband.nl/