Lidmaatschap

Lidmaatschap/donateurschap.

Het innen van het lidmaatschapsgeld is al een aantal jaren een hele operatie.

Dit begint met het maken van de kaarten en het verdelen van de kaarten over degenen die een bepaald deel voor hun rekening nemen. In het verleden is er al eens gekeken om dit via acceptgiro’s te gaan doen maar hier blijken toch nog al wat kosten mee gemoeid te zijn. Daarom is daar ook weer vanaf gezien en gingen we op de oude voet verder. Nu het clubje echter toch steeds kleiner wordt is ook de belasting voor deze mensen steeds groter. Want het stopt over het algemeen niet met even de kaart aanbieden en dan weer verder. Oorzaken zijn dan een praatje, mensen zijn niet thuis, hebben op dat moment niet voldoende geld voorhanden, want er wordt al zoveel gepind. Maar we willen toch naar een ander middel toe om dit op te lossen. Het plan is nu om te gaan werken met een kwitantie die in de Spuikrant te vinden zal zijn. Het verzoek is dan ook om dit bedrag over te maken op onze rekening. Het rekeningnummer zal op de kwitantie te vinden zijn. Alleen bij de mensen die we uiteindelijk missen op onze lijst zal dan nog eens langsgegaan worden aan de deur. Dit voorkomt toch dat we op diverse adressen voor niets aan de deur staan om het lidmaatschapsgeld te innen wat bij de bereidwillige vrijwilligers toch het idee geeft dat ze aan een heilloze missie bezig zijn.

We rekenen dan ook een beetje op ieders medewerking om dit gevoel de wereld uit te krijgen.

 

 

Bij de leden, bewoners leven zo is uit de opmerkingen en commentaren te beluisteren wat onduidelijkheden betreffende het lidmaatschap van de belangengroep Spui.

In de oprichtingsvergadering in 1980 is besloten en ook vastgelegd dat iedereen lid kon worden en dat dit geen lidmaatschap per woning of gezin werd.

Alle mensen vanaf 18 jaar en woonachtig op Spui, Magrette en Schapenbout kunnen lid worden van onze vereniging.

Kinderen onder de 18 drijven dus mee op het lidmaatschap van hun ouder(s) .

Mensen die niet aan de criteria voldoen van woonachtig zijn in onze kernen kunnen donateur van onze vereniging worden en hierbij wordt ook de regel van 18 jaar gehandhaafd.

Ook hun kinderen kunnen dus met de activiteiten met dezelfde rechten en plichten meedoen.

Donateurs ontvangen steeds de spuikrant 4 maal per jaar en voor de info worden er regelmatig advertenties in het Zeeuws Vlaams advertentieblad geplaatst over de te houden activiteiten.

Opgaven voor lidmaatschap en donateur kunnen bij leden van het bestuur plaatsvinden.