Wist U al

 

Wist U al:

 

…..   dat de activiteiten van de buurtvereniging niet meer op de

         borden bij het benaderen van de kern Spui te bewonderen zijn.

.….   dat dit komt doordat de gemeente met deze activiteiten te

         plaatsen is gestopt.

…..   dat dit eigenlijk best wel jammer is want ze kwamen toch wel

         iedere keer prominent in beeld.

…..   dat we er over aan het nadenken zijn hoe we dit op een andere

         manier gestalte kunnen geven.

…..   dat  u dus ook best wel mee mag denken.

…..   dat iedere suggestie welkom is.

…..   dat  het ijscomite al wel zijn ijsmuts op had bij de laatste

         winterperiode.

…..   dat de ijzers echter in het vet zijn gebleven.

…..   dat tijdens de inbraken in de loge ook nog een ruit van een

         auto is vernield in de Sparksstraat.

…..   dat de dader hier ook nog niet bekend van is.

…..   dat we met zijn allen dus extra alert zullen  moeten zijn om dit

         proces te stoppen.

…..   dat er over het eiland van de meijer nog niets nieuws is te

         melden

…..   dat de mensen van Staatsbosbeheer alle suggesties hebben

         genoteerd en er nu mee aan de slag zijn.

…..   dat we u op de hoogte houden.

…..   dat we zelf ook erg benieuwd zijn.

…..   dat het klimtoestel in de speeltuin is weggehaald

…..   dat dit gedaan is omdat het niet meer veilig was voor de kindjes

…..   dat er op termijn wel iets anders voor in de plaats komt

…..   dat er een Spuihaas is die zo optimistisch is dat ze de 100 km

         Dodentocht Kadee wil gaan lopen

…..   dat wij denken dat als er iemand is die dit kan zij dat wel is

......   dat wij haar heel veel succes toewensen.

…..   dat dit alweer de laatste Spuikrant voor de zomervakantie is

…..   dat we u alvast een mooie zomer toewensen

…..   dat we u graag begroeten bij de activiteiten die dit seizoen

         nog georganiseerd worden!