Reutemeteut

Snelheid.

Dat er binnen de bebouwde kom ondanks de reeds getroffen maatregelen nog regelmatig te hard wordt gereden is algemeen wel duidelijk. Mensen proberen daar zelf iets aan te doen zoals op de Magrette met de actie Victor Veilig. Bij de binnenkomst vanaf Spui was er dat Poppetje te bewonderen met die gevraagde snelheid op zijn rug. Nu weten we dat er door div opmerkingen dat er regelmatig wel op de Magrette wordt gemeten maar in de kern Spui waren deze metingen veel minder te bewonderen. Daarom is bij de gemeente Terneuzen de vraag neergelegd toen er klachten kwamen dat er toch wel weer hard werd gereden om ook hier een meting te laten uitvoeren. Omdat de politie hierover gaat is er besloten om de automatische snelheidsmeter hier op te hangen waar iedere bestuurder kan zien of hij te hard of de juiste snelheid rijdt. Gezien het steeds opflikkeren van de rode letters was duidelijk te zien dat niet iedereen zich aan de 30 km houdt. Het kan natuurlijk zijn dat er even wordt doorgereden om nog snel voor een tegenligger voorbij de snelheidsremmer te geraken maar toch is dat ook niet de juiste manier.  We hebben nog niet een uitdraai van de metingen ontvangen zodat we kunnen zien wat de hoogste snelheden zijn en wat het percentage overtreders is bij welke afstand.

Wordt vervolgd.

Open huis avonden.

Tijdens de donkere maanden in de maanden oktober, november, december, januari, februari en maart werden er ook op de vrijdagavonden weer de open huis avonden georganiseerd. Iedereen die een spelletje dart of een kaartje wilde leggen of gewoon een praatje wilde maken is van harte welkom.

Aanvang is steeds 21.00 uur.

 

 

Bedankjes aan  belangengroep Spui

Op mijn verjaardag werd ik verrast door de Belangengroep Spui met een mooie fruitmand.

Hiervoor mijn hartelijke dank.

B. de Koeijer

Spui 13.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 24 april zijn we na 41 jaar vertrokken van Spui naar Terneuzen. We hebben op Spui een fijne tijd doorgebracht. Schooltje voor Elly en Marc, Buurthuis, koor, Koninginnedag. Hele leuke herinneringen. Bedankt voor de vriendschappen die ontstonden en vele nog bestaan. Ons nieuwe adres: Dirk en Elly Stam, Churchilllaan 252, 4532 MG  Terneuzen. 8e etage van de “Nautilus”

Hier bent u welkom, zoals u dat ook was op Spui 14 en Spui 12. 

Tot ziens,      

Dirk en Elly Stam.    

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hartelijk dank voor het mooie boeket, dat ik van jullie kreeg tijdens het herstel van mijn heupoperatie.

                        Marlijn van Kuilenburg.

                                     Sparksstraat 20

____________________________________________________________________________________________________

Hallo,

Ik wil de belangengroep hartelijk bedanken voor de mooie bos bloemen! Inmiddels ben ik weer aardig op de been.                    

Nogmaals bedankt.

Jannie van de Vijver.

Sparksstraat 26

_____________________________________________________________________________________________________

Ik was blij verrast door de prachtige bloemen die u vandaag bij mij liet bezorgen.

Deze attentie betekent voor mij een hartverwarmende aanmoediging bij de revalidatie na mijn knieoperatie.

Veel dank en waardering daarvoor.

                                    Annemie van Waerbeke

Magrette 21.

____________________________________________________________________________________________________

Graag wil ik de belangengroep Spui bedanken voor het bloemetje wat ik ontving na de ziekenhuisopname in het UZ Gent voor een operatie aan mijn gehoor.

 

Sjaak Hamelink.

Spui 42.

________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                           

Ballonnen.

Ook van de ca 50 ballonnen die op 27 april  de lucht ingingen zijn er weer een aantal kaartjes retour gekomen.

Wat wel opviel was dat ballonnen nog aan de kaartjes zaten die retour kwamen.

De ballon die het verst kwam was die van de 2 jarige Mats kalisvaart uit Axel. Zijn kaartje kwam retour uit Rebecq/Bierghes in Belgie en had een afstand van 65 km afgelegd. De andere twee kaartjes kwamen uit Dendermonde terug en hadden een afstand van 27 km afgelegd.

Deze kaartjes waren van Lizzy en Mace Hamelink uit Terneuzen.Lizzy is 15 mnd en Mace is 3 jaar dus ze zullen de ballon wel gedeeld hebben.

De prijsjes die aan deze wedstrijd verbonden waren zijn reeds aan hen overhandigd.

 

 

Oproep. 

Oproep !!!!!!! Wij zijn op zoek naar mensen die eens willen helpen bij het organiseren van activiteiten en de schoonmaakploeg willen versterken van het buurthuis. De laatste tijd wordt het steeds moeilijker om de zaak draaiende te houden en wordt er steeds een beroep op dezelfde mensen gedaan. Deze mensen hebben het idee dat ze tropenroosters aan het draaien zijn en vinden het ook niet leuk om elke week bij de activiteiten te MOETEN zijn. Het risico bestaat dat ook zij gaan afhaken en dit kan inhouden dat we activiteiten zullen moeten gaan beeindigen of geen doorgang laten vinden. De schoonmaakploeg is ook erg klein geworden en er wordt toch verlangd dat het buurthuis schoon is bij de te houden activiteiten. We zoeken dus mannen/vrouwen die eens een handje willen toesteken. Ook worden er vrijwilligers gezocht die een aantal deuren in het buurthuis willen en kunnen verven. Voelt u er iets voor laat dit dan aan het bestuur weten dan kunnen we in de planning hier rekening mee houden.