Bijenhotel/pluktuin

Bijenhotel/pluktuin door Tamara Dees.

 

Verspreid in de gemeente Terneuzen staan er op verschillende locaties bijenhotels. Zo staat er sinds kort ook een op Spui. Dit bijenhotel is te vinden langs het wandelpad aangrenzend aan Pootersdijk 3. Met de bijenhotels kunnen we de wilde bijen een handje helpen. Die hebben het op dit moment door gebrek aan bloeiende planten en variatie in het landschap, pesticidengebruik en ziektes niet gemakkelijk.

Natuur&Zo heeft ervoor gezorgd dat er ook bij ons één geplaatst kon worden. Wij waren samen met nog 9 adressen een geschikte  locatie. Gezien wij er in de zomer een bloemenplukrand hebben waar allerlei insecten op af komen en het voor iedereen te bereiken is via het wandelpad werden wij uitgekozen voor de plaatsing.

Het bijenhotel is gemaakt door praktijkschool De Sprong. Natuurlijk moest dit hotel opgevuld worden met bamboe, boomstammetjes, riet en leem. Dit klusje is gedaan door groep 8 van basisschool De Hille in Terneuzen in samenwerking met een natuurgids (Cathy Maas). Tijdens het opvullen kregen de leerlingen allerlei informatie over de wilde bijen. Het was een interessante middag, dieafgesloten werd met een (niet geplande) duik in de kreek. Als jedan toch riet moet zoeken langs de kreek en het is erg heet…..kun je beter een duik nemen met de klas. Zo kun je het waterleven in de kreek aan de lijve ervaren.

Het bijenhotel is door iedereen te bekijken en we hopen natuurlijk dat het vele bewoners en bewonderaars zal krijgen.