Wegwerkzaamheden

 

Graafjansdijk Spui

 

Afsluiting Graafjansdijk Spui.

 

Aannemingsbedrijf H4A hebben we opdracht gegeven voor het aanpassen van de verkeersremmers in de Graaf Jansdijk te Spui. Het betreft het gedeelte tussen de Pootersdijk en de bebouwde kom. 

 

Uit te voeren werkzaamheden.

Een drempel verwijderen we geheel en de andere drempel verlagen we. Beide locaties voorzien we van een nieuwe asfaltdeklaag. We plaatsen twee wegversmallingen met verkeersschildjes. Op de kruising met de Pootersdijk verwijderen we de markering waar we een verhoging maken, afgezet met schrikhekken. Naast de nieuwe wegversmallingen planten we haagjes. In bijlage treft u de tekening aan van de uit te voeren werkzaamheden.

 

Planning en tijdelijke verkeersmaatregelen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd van 1 tot en met 5 november 2021. Het wegvak sluiten we geheel af. Een omleidingsroute stellen we in via de Eglantiersdijk en Doorndijk. Ook via de Koegorsstraat en de Spuikreekweg kan er omgereden worden.

 

Namens H4A is de heer W. de Ridder contactpersoon (06-20136905), namens gemeente de heer B. Krugmann (06-20139719).